МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
 
Н А К А З
07.09.2009  N 385/934/828/337
 
                                                                 Зареєстровано в Міністерві
                                                       юстиції України
                                                        8 жовтня 2009 р.
                                                        за N 947/16963 
 
 
 
Про затвердження Вимог до закладів,
що проводять підготовку, перепідготовку
і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів, та кваліфікаційних
вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку 
 
 
     Відповідно до Закону України "Про дорожній рух" (  3353-12  ) та   Порядку   державної  
акредитації   закладів,   що  проводять підготовку,  перепідготовку  і  підвищення   кваліфікації  
водіїв транспортних засобів,  та атестації їх спеціалістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України  від  20  травня  2009  року
N 490 ( 490-2009-п ), Н А К А З У Є М О:
 
     1. Затвердити  Вимоги  до закладів,  що проводять підготовку, перепідготовку  і  підвищення 
кваліфікації  водіїв   транспортних засобів,  та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють
таку підготовку (далі - вимоги), що додаються.
 
     2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і
науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, заступнику Міністра
транспорту та зв'язку - Голові Державної адміністрації автомобільного транспорту, начальнику Головної
державної інспекції на автомобільному транспорті Міністерства транспорту та зв'язку України:
 
     2.1. Довести до  відома  закладів  усіх  форм  власності,  що проводять  підготовку, 
перепідготовку  та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затверджені вимоги.
 
     2.2. Організувати  вивчення  зазначених  вимог   працівниками підпорядкованих служб і підрозділів.
 
     2.3. Забезпечити  дотримання  цих  вимог  під  час здійснення обстеження  матеріально-технічної 
бази  закладів,  що   проводять підготовку,   перепідготовку   і  підвищення  кваліфікації  водіїв
транспортних засобів,  та проведення атестації  спеціалістів,  які здійснюють таку підготовку.
 
     3. Департаменту Державтоінспекції МВС забезпечити контроль за дотриманням  встановлених  вимог  під
час  проведення   державної акредитації таких закладів та атестації їх спеціалістів.
 
     4. Наказ  набирає  чинності  через  десять  днів  після  його державної  реєстрації,  але  не  
раніше   дня   його   офіційного опублікування.
 
     5. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника Міністра  внутрішніх  справ  Савченка
О.І.,  заступника  Міністра транспорту   та   зв'язку   -   Голову   Державної   адміністрації
автомобільного  транспорту  Кравчука  П.К.,   першого   заступника Міністра  освіти  і  науки
Гребельника О.П.  і заступника Міністра праці та соціальної політики Іванкевича В.В.
 
     6. Наказ надіслати за належністю.
 
 Міністр внутрішніх
 справ України                                         Ю.В.Луценко
 
 Перший заступник
 Міністра транспорту
 та зв'язку України                                   В.В.Шевченко
 
 Міністр освіти
 і науки України                                      І.О.Вакарчук
 
 Міністр праці
 та соціальної
 політики України                                     Л.Л.Денісова 
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва                               О.Кужель 
                                                                  
 
                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                          Наказ Міністерства
                                                          внутрішніх справ України,                     
                                                          Міністерства транспорту                        
                                                          та зв'язку України,                            
                                                          Міністерства освіти                            
                                                          і науки України,                               
                                                          Міністерства праці                             
                                                          та соціальної політики                         
                                                          України                                        
                                                          07.09.2009                                     
                                                          N 385/934/828/337
 
                                                          Зареєстровано в Міністерстві                  
                                                          юстиції України                                
                                                          8 жовтня 2009 р.                               
                                                          за N 947/16963 
 
 
                                               ВИМОГИ                                                   
до закладів, що проводять підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв
                             транспортних засобів, та кваліфікаційні вимоги                             
  до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку

 
 
I. Загальні вимоги
 
     1.1. Заклад,   що   проводить  підготовку,  перепідготовку  і підвищення кваліфікації      водіїв  
   транспортних      засобів (далі -  заклад),  для  здійснення  підготовки,  перепідготовки та
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів  повинен  мати кабінети (класи), навчальні посібники
і наочне приладдя, майданчик для початкового   навчання    водінню    транспортними    засобами (далі -
майданчик), транспортні засоби.
 
     1.2. Заклад  може  бути  власником  або  орендарем  кабінетів (класів),  лабораторій,  майданчиків,
транспортних  засобів,   що підтверджується відповідними документами.
 
     1.3. Кабінети  (класи)  та  лабораторії  повинні  відповідати вимогам законодавства  з  охорони 
праці,  правилам  протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічним нормам.
     У разі проведення  підготовки,  перепідготовки  і  підвищення кваліфікації  водіїв  транспортних 
засобів  з ручним керуванням з числа інвалідів або маломобільних груп населення кабінети (класи),
лабораторії та майданчики обладнуються з урахуванням їх потреб.
 
     1.4. Відповідно  до  вимог робочих планів та програм кабінети (класи) та лабораторії повинні бути
оснащені  технічними  засобами підготовки, навчальними        і       наочними       посібниками,
майданчик - спеціальними спорудами та дорожньою розміткою.
 
     1.5. За наявності двигунів і агрегатів  транспортних  засобів їх встановлюють на підставки.
 
     1.6. Робочі програми та плани з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  водіїв 
повинні  виконуватися  в  повному обсязі.
 
II. Перелік кабінетів (класів), лабораторій,
майданчиків у закладі
 
     2.1. Для  підготовки,  перепідготовки   водіїв   транспортних засобів категорій "А1",  "А",  "В1", 
"В",  "С1",  "С", "D1", "D", "ВЕ", "С1Е", "СЕ", "D1Е", "DЕ" заклад повинен мати:
     кабінет (клас) по вивченню будови й експлуатації транспортних засобів;
     кабінет (клас) по вивченню   Правил   дорожнього   руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від  10.10.2001 N  1306 ( 1306-2001-п,  306а-2001-п ) (із змінами) (далі - Правила дорожнього
руху), та основ безпеки руху;
     майданчик.
 
     2.2. За  відсутності  достатнього  аудиторного фонду кабінети (класи) по вивченню будови й 
експлуатації  транспортних  засобів, Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ) можуть бути суміщені.
 
     2.3. Додатково рекомендується мати клас контраварійної підготовки водіїв транспортних засобів.
 
 
III. Перелік матеріально-технічного
      забезпечення закладу
 
     3.1. Кабінет   (клас)   по  вивченню  будови  й  експлуатації транспортних засобів повинен мати:
     плакати з  будови  та  технічного обслуговування транспортних засобів;
     комплекти окремих механізмів рульового керування транспортними засобами та робочої гальмової
системи.
 
     3.2. Додатково рекомендується мати:
     демонстраційні стенди (робочий цикл двигуна, кривошипношатунний  механізм  і  механізм 
газорозподілу; систему охолодження і змащення  двигуна, системи живлення дизелів і карбюраторних
двигунів, газобалонні установки);
     в розрізі:
     акумуляторні батареї, генератори і реле-регулятори, деталі системи запалювання, системи
електричного пуску двигуна, контрольно-вимірювальні прилади, систему освітлення і сигналізації;
     зчеплення і приводи керування зчепленням (місця розрізів - червоного кольору);
     агрегати в  розрізі:  двигун,  коробку  передач,  роздавальну коробку,  карданну передачу, головну
передачу, диференціал; деталі та елементи ходової частини,  рульове керування,  гальмову систему (місця
розрізів - червоного кольору);
     технічні засоби  підготовки  і  контролю  знань,  комп'ютерні засоби підготовки.
 
     3.3. Кабінет (клас) по вивченню Правил дорожнього руху (1306-2001-п) та основ безпеки руху повинен
мати:
     стенд дорожніх знаків;
     комплект плакатів з Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ) та основ безпеки руху;
     комплекти планшетів  (для  викладача)  із  зображенням різних перехресть  і  майданів  з  круговим 
рухом, а також макети транспортних засобів і дорожніх знаків на магнітах;
     комплекти (не менше 10) схем перехресть і майданів  (подібних зображеним на планшетах спеціаліста),
макетів транспортних засобів для слухачів;
     навчально-наочні посібники   про   дорожню   розмітку  та  її застосування на дорогах, мостах,
шляхопроводах та в інших місцях;
     макети світлофорів (всіх типів);
     навчально-наочні посібники по вивченню сигналів регулювальника;
     схему населеного пункту,  у якому  розташований  заклад,  або маршрут   з   позначенням   місць 
установки  засобів  регулювання (регулювальників,   світлофорів,   дорожніх   знаків,   розмітки),
аварійних і небезпечних ділянок;
     навчально-наочні посібники з розміщень  транспортних  засобів на  проїзній частині,  маневрувань, 
обгону,  переїзду залізничних переїздів, перевезення людей і вантажів, руху в колоні, технічного стану 
і обладнання транспортних засобів номерними,  пізнавальними та попереджувальними знаками, написами і
позначеннями;
     навчально-наочні посібники  про  технічні  прийоми безпечного водіння в різних дорожніх і
гідрометеорологічних умовах;
     схему транспортного   засобу   із  зазначенням  механізмів  і приладів, що впливають на безпеку
руху;
     навчально-наочні посібники   про   надання   першої  медичної допомоги потерпілим при
дорожньо-транспортних пригодах;
     медичну аптечку водія;
     стенд про дорожньо-транспортні пригоди,  які скоєні в області (місті), та про їх причини.
 
     3.4. Додатково рекомендується мати:
     технічні комп'ютерні  засоби   програмованої   підготовки   і контролю   знань,   кінофільми  та 
діафільми  з  вивчення  Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п );
     навчально-наочні посібники з теорії руху транспортного засобу і психофізіологічних основ керування
транспортним засобом;
     прилади для   перевірки   і   тренування   психофізіологічних властивостей водія;
     технічні засоби  для  комп'ютерної  підготовки,  кінофільми і діафільми з Правил  дорожнього  руху 
(  1306-2001-п  )  та  основ безпеки руху.
 
     3.5. Лабораторія    будови   та   технічного   обслуговування транспортних засобів повинна мати:
     комплекти інструментів  та пристроїв для проведення розбірних і  складальних  робіт  (з  розрахунку
п'ятнадцять  комплектів  на тридцять слухачів);
     робочі столи (з розрахунку один стіл на двох слухачів);
     технологічні карти лабораторних завдань;
     комплекти механізмів,  частин і приладів  марок  транспортних засобів, що вивчаються.
 
     3.6. Вимоги до майданчика
 
     3.6.1. Майданчик  повинен  мати  тверде  покриття   та   бути обладнаний  відповідними  засобами, 
що  виключають  рух  по ньому сторонніх транспортних засобів та пішоходів.
 
     3.6.2. Майданчик повинен бути обладнаний такими елементами:
     габаритними "тунелем","двориком","вісімкою", "зигзагоподібним переїздом" або "змійкою";
     пагорбом і косогором;
     нерегульованим залізничним переїздом;
     регульованим перехрестям;
     дорожніми знаками, світлофорами, дорожньою розміткою.
 
     3.6.3. Розміри майданчика  повинні  забезпечувати  розміщення всіх   його  елементів  з 
урахуванням  відстані,  достатньої  для виконання навчальних вправ.
 
     3.6.4. Елементи,  що  розміщені  на майданчику,  повинні бути відокремлені  вертикальними  
стійками,   що   встановлюються   на спеціальних підставках.
 
     3.7. Вимоги    до    учбових    транспортних    засобів,   що використовуються в  закладах  для 
підготовки,  перепідготовки  та підвищення кваліфікації водіїв:
 
     3.7.1. Учбові  транспортні  засоби,  що  використовуються   в процесі  підготовки  водіїв,  повинні
бути обладнані відповідно до Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ) та зареєстровані відповідно до
Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також  самохідних  машин, 
сконструйованих  на  шасі  автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів
та мотоколясок,  затверджених постановою Кабінету  Міністрів  України від 07.09.98 N 1388 ( 1388-98-п )
(із змінами).
     Учбові транспортні засоби повинні відповідати  категорії,  за якою  здійснюються підготовка, 
перепідготовка водіїв транспортних засобів.
 
     3.7.2. Призначені   для   підготовки   з   навчання   водінню транспортні засоби на дорогах
загального користування повинні мати розпізнавальний знак "Учбовий транспортний засіб",  бути обладнані
місцем  для  спеціаліста,  що  проводить   навчання,   додатковими дзеркалом заднього виду та педалями
зчеплення і гальмування.
 
     3.7.3. Учбові транспортні засоби,  призначені для підготовки, перепідготовки   і  підвищення 
кваліфікації  водіїв  транспортних засобів категорій "С",  "С1",  повинні бути  постійно  завантажені
стаціонарним баластом не менше ніж на 2/3 вантажопідйомності.
 
     3.7.4. Загальні  вимоги  до  дублюючих   механізмів   органів керування:
     дублюючі механізми органів керування  гальмовою  системою  та трансмісією  (педалі,  важелі  тощо) 
повинні  бути установлені за ергономічними вимогами в зоні дії ніг спеціаліста з підготовки  до водіння;
     елементи (ролики,  важелі тощо) механізмів дублюючих  педалей не  повинні  перешкоджати  водію 
діяти  ступнями  ніг  на основні педалі;
     осьовий люфт  у  шарнірах  механізмів  дублюючих  педалей  не повинен перевищувати 0,3 мм;
     дублюючі педалі  повинні  відслідковувати  положення основних педалей;
     зусилля на    педалях   дублюючих   механізмів   не   повинно перевищувати 15 кГс;
     дублюючі механізми  органів  керування  гальмовою системою та трансмісією не повинні змінювати
зусилля  спрацьовування  основних педалей більше ніж на 5%;
     дублюючі механізми повинні забезпечувати повний і вільний хід основних  педалей,  що  установлені 
експлуатаційною документацією транспортного засобу, а також повне виключення зчеплення та роботу приводу
гальмових механізмів незалежно від водія;
     конструкція дублюючих   механізмів   повинна   виключати   їх заїдання чи самовільне спрацьовування;
     дублюючі механізми повинні забезпечувати водіння транспортним засобом у всіх штатних ситуаціях;
     дублюючі механізми не повинні перешкоджати спрацюванню  інших органів  керування  або призводити до
їх пошкодження (повинні бути виключені:  обрив проводів рухомими деталями, труднощі  повертання керма,
подача звукового сигналу, переключення передач).
 
     3.7.5. Додаткові вимоги  до  органів  керування  транспортних засобів,  призначених  для підготовки
водіїв з числа інвалідів або маломобільних груп населення:
     ручний привід   акселератора   повинен   бути  постійної  дії (у вигляді важелів або кільця на
кермі (поза кермом:  збоку чи під ним) та повинен мати фіксацію;
     ручний привід акселератора, установлений на кермі, не повинен призводити до збільшення зусилля
обертання рульового колеса;
     зусилля ручного    приводу    акселератора     не     повинно перевищувати 2-3  кГс  на  кожному 
важелі  за  умови  одночасного натиску, 3-4 кГс на кільці і до 5 кГс на фіксованому приводі;
     величина ходу   ручного   приводу   акселератора  не  повинна перевищувати 50-65 мм для важелів на
рулі та 45-55 мм для кільця;
     конструкція ручного      приводу     акселератора     повинна забезпечувати його роботу  в  повному
діапазоні  повороту  колеса керма;
     рукоятки ручних приводів органів керування  не  повинні  мати гострих   країв   і   виступати  за 
площину  колеса  керма  (крім акселератора на кермі);
     конструкція дублюючих  механізмів  органів  керування повинна виключати можливість потрапляння під 
їх  рухомі  деталі  протезів (ушкоджених  кінцівок).  За  необхідності повинні бути встановлені
обмежувачі чи упори. Якщо через особливості інваліда (фізичні вади ніг,  протези, що  не  гнуться) це
неможливо здійснити,  то штатні педалі керування слід обрізати нижче  місць  з'єднання  з  ручними
приводами.
 
IV. Кваліфікаційні вимоги до спеціалістів,
які здійснюють підготовку, перепідготовку
водіїв транспортних засобів
 
     4.1. Для   проведення   занять   з   Правил  дорожнього  руху ( 1306-2001-п  ),  основ  безпеки 
руху,  будови  та  експлуатації транспортних засобів,  надання першої медичної допомоги,  навчання
водінню  транспортних  засобів  залучаються  особи,  які   пройшли атестацію в Державтоінспекції (далі -
спеціалісти).
 
     4.2. Спеціалісти повинні мати:
     для проведення занять з Правил дорожнього руху (1306-2001-п), основ  безпеки  руху, будови  та 
експлуатації транспортних засобів - вищу освіту,  посвідчення водія на право керування транспортними
засобами;
     для проведення занять з надання першої медичної допомоги - медичну освіту;
     для проведення занять з навчання водінню транспортних засобів - освіту не нижче
професійно-технічної, посвідчення водія на керування транспортними засобами відповідної категорії,
трирічний стаж керування транспортними засобами відповідної категорії.
 
     4.3. Спеціалісти, які проводять підготовку, перепідготовку та підвищення  кваліфікації  водіїв, 
повинні  знати  законодавство з питань організації перевезень пасажирів і вантажів.
 
V. Облік підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації водіїв
 
     5.1. Заняття,  що передбачені робочими програмами та планами, проводяться відповідно до розкладу, 
а практичні заняття з водіння учбових  транспортних  засобів  -  до  графіків черговості водіння
транспортних засобів за формою згідно з додатком 1.
 
     5.2. Основним документом обліку підготовки, перепідготовки та підвищення   кваліфікації   водіїв  
у  закладі  є  журнал  обліку успішності теоретичної підготовки (перепідготовки) та відвідування занять
з практичних навичок водіння за формою згідно з додатком 2.
 
     5.3. Також   облік   ведеться   в   дорожніх  листах  учбових транспортних засобів за формою згідно
з додатком 3, індивідуальних картках  обліку  навчання  на  тренажерах  і  водіння транспортних засобів
за формою згідно з додатком 4.
 
 Начальник департаменту
 Державтоінспекції МВС України                        С.Г.Коломієць
 
 Заступник Голови
 Державної адміністрації
 автомобільного транспорту
 Мінтрансзв'язку України                              К.В.Логутов
 
 Директор департаменту
 професійно-технічної
 освіти МОН України                                   Т.М.Десятов
 
 Начальник Управління
 політики зайнятості
 та трудової міграції
 Мінпраці України                                     Т.П.Петрова
 
 
    
                                                                           Додаток 1
                                                                                до Вимог до закладів,
                                                                                що проводять підготовку,
                                                                                перепідготовку і підвищення
                                                                                кваліфікації водіїв
                                                                                транспортних засобів,
                                                                                та кваліфікаційних вимог
                                                                                до спеціалістів,
                                                                                які здійснюють таку
                                                                                підготовку
 
 
                                       ЗАТВЕРДЖУЮ
                                       Керівник (заступник) закладу
                                      ____________________________
                                      "___" ______________________ 
 
                              ГРАФІК
              черговості водіння транспортних засобів
         категорії ___________ з "___" __________ 20__ року
                до "____" ______________ 20__ року 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище|    N     |                          Календарні навчальні дні (число, місяць)                          |
|з/п|   та   |навчальної|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |ініціали|групи     |01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|   | особи  |          |01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|01|
|---+--------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|   |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---+--------+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|   |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Примітка. У графах "Календарні навчальні дні" навпроти прізвища кожного учня проставляються години початку і закінчення водіння.
 Спеціаліст   _______________________________  ___________________
                           (П.І.Б.)                  (підпис) 
 
                                    
 
                                                                                Додаток 2
                                                                                до Вимог до закладів,
                                                                                що проводять підготовку,
                                                                                перепідготовку і підвищення
                                                                                кваліфікації водіїв
                                                                                транспортних засобів,
                                                                                та кваліфікаційних вимог
                                                                                до спеціалістів,
                                                                                які здійснюють таку
                                                                                підготовку
  
                              ЖУРНАЛ
              обліку успішності теоретичної підготовки
              (перепідготовки) та відвідування занять
                    з практичних навичок водіння
        група _____________________________________________
               (N групи та за якою категорією транспортних
                   засобів здійснюється підготовка)
 
         _______________________________________________
                          (назва закладу)
       ___________________________________________________
         (місцезнаходження, за яким проводиться підготовка)
  
     початок підготовки: "_____" ______________ 20__ року
     кінець підготовки:  "_____" ______________ 20__ року
     Спеціаліст: _______________________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові)
 
                  I. Виконання плану підготовки
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |ПРЕДМЕТ|Кількість|                                                                             Розподіл годин  підготовки за місяцями                                     |
|з/п|       |годин за |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | планом  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|   |       |         |----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|   |       |         |  за  |проведено|  за  |проведено|  за  |проведено|  за  |проведено|  за  |проведено|  за  |проведено|  за  |проведено|  за  |проведено|  за  |проведено|
|   |       |         |планом|  занять |планом|  занять |планом|  занять |планом|  занять |планом|  занять |планом|  занять |планом|  занять |планом|  занять |планом|  занять |
|---+-------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|
|   |       |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |
|---+-------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|
|   |       |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |
|---+-------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|
|   |       |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |
|---+-------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|
|   |Іспити |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |
|-----------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|
|  УСЬОГО   |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|    Примітка: Вимоги щодо заповнення журналу  обліку  успішності|
|теоретичної  підготовки  та  відвідування  занять  з  практичних|
|навичок водіння:                                                |
|    1. Журнал  є  основним первинним документом,  його якісне та|
|акуратне ведення покладається на спеціаліста.                   |
|    У журналі  всі записи повинні здійснюватися кульковою ручкою|
|без виправлень.                                                 |
|    Журнал розрахований на весь період підготовки однієї групи. |
|    2. У  розділі  "Виконання  плану   підготовки"   записується|
|кількість  годин,  відведених  на  підготовку  за  кожним  видом|
|занять.                                                         |
|    3. Відомості про склад групи записуються в журнал лише після|
|оформлення наказу про зарахування осіб на навчання до закладу.  |
|    4. Розділ    журналу    "Облік   успішності   підготовки   і|
|відвідування" заповнюється кожним  спеціалістом  зі  свого  виду|
|підготовки.  Причина відсутності на заняттях,  якщо вона відома,|
|відмічається "Хв"    -    хвороба;    "В"     -     відрядження;|
|"Зв" -  звільнений  від  занять;  "Вн" - відсутність з невідомих|
|причин. Навпроти прізвищ тих, хто запізнився на початок заняття,|
|ставиться знак "З".                                             |
|    Навпроти прізвищ слухачів виставляється оцінка знання  даної|
|теми за п'ятибальною шкалою, над кожною графою зазначається дата|
|проведення заняття.                                             |
|    Після закінчення   проведення   заняття  спеціаліст  записує|
|короткий зміст теми заняття, кількість годин, відведених на його|
|проведення, та підписується.                                    |
|    5. У  розділі  "Облік  підготовки  до  водіння  транспортним|
|засобом"   записуються   номери   тем   відповідно  до  програми|
|підготовки  та  кількість  годин  на  опрацювання  кожної  теми,|
|навпроти прізвища слухача ставиться дата виконання.             |
|    6. У  розділі   "Результати   підготовки   (перепідготовки)"|
|відповідальною   особою   здійснюються   записи  про  результати|
|проведення  випускних  екзаменів   слухачів   після   закінчення|
|підготовки в закладі.                                           |
|    7. Після закінчення підготовки журнал  обліку  успішності  з|
|теоретичної    підготовки    та   практичних   навичок   водіння|
|зберігається разом з протоколом екзаменаційної комісії в окремій|
|папці в закладі протягом трьох років.                           |
------------------------------------------------------------------
 
                       II. Список слухачів
------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище|Дата  |Медична|Телефон|Посвідчення|Місце проживання|
|з/п|ім'я, по|народ-|довідка|       |   водія   |                |
|   |батькові|ження |       |       |           |                |
|---+--------+------+-------+-------+-----------+----------------|
|   |        |      |       |       |           |                |
|---+--------+------+-------+-------+-----------+----------------|
|   |        |      |       |       |           |                |
------------------------------------------------------------------
 Підпис відповідальної особи закладу     _________________________
 
         III. Облік успішності підготовки та відвідування
     Назва виду підготовки _______________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N з/п  |Дата  |Дата  |Дата  |Дата  |Дата  |Дата  |Дата  |Дата  |Дата  |Дата  |Дата  |Дата  |Дата  |Дата  |
|слухачів|занять|занять|занять|занять|занять|занять|занять|занять|занять|занять|занять|занять|занять|занять|
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|  Дата   |  Назва теми підготовки   |  Кількість  |    Підпис   |
|         |                          |    годин    |  викладача  |
|---------+--------------------------+-------------+-------------|
|         |                          |             |             |
|---------+--------------------------+-------------+-------------|
|         |                          |             |             |
------------------------------------------------------------------
 
                 IV. Облік підготовки до водіння
                       транспортними засобами
------------------------------------------------------------------
|  N  |N теми               |   |   |   |   |   |   |   |Усього  |
| з/п |---------------------+---+---+---+---+---+---+---+--------|
|     |Кількість годин      |   |   |   |   |   |   |   |        |
|     |---------------------+---------------------------+--------|
|     |Прізвище, ініціали   |  Дата проведення заняття  |        |
|-----+---------------------+---------------------------+--------|
|     |                     |   |   |   |   |   |   |   |        |
|-----+---------------------+---+---+---+---+---+---+---+--------|
|     |                     |   |   |   |   |   |   |   |        |
------------------------------------------------------------------
 
            V. Результати підготовки (перепідготовки)
------------------------------------------------------------------
| N  |Прізвище, ім'я, |      Назва виду підготовки      |Загальна|
|з/п |  по батькові   | та результати складених іспитів | оцінка |
|    |                |---------------------------------+--------|
|    |                |  основи безпеки  |будова|водіння|        |
|    |                |    керування     |      |       |        |
|----+----------------+------------------+------+-------+--------|
|    |                |                  |      |       |        |
|----+----------------+------------------+------+-------+--------|
|    |                |                  |      |       |        |
------------------------------------------------------------------
 
            VI. Підсумки проведення випускних іспитів
------------------------------------------------------------------
|N та дата протоколу здачі іспитів у закладі          |          |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Кількість слухачів на початок підготовки             |          |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Кількість слухачів, допущених до іспитів у закладі   |          |
|----------------------------------------------------------------|
|     Підсумкові оцінки результатів здачі іспитів у закладі      |
|----------------------------------------------------------------|
|"Відмінно"                                           |          |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Добре"                                              |          |
|-----------------------------------------------------+----------|
|"Задовільно"                                         |          |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Кількість слухачів, які не склали  іспити в закладі  |          |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Кількість слухачів, допущених до складання іспитів у |          |
|реєстраційно-екзаменаційних підрозділах              |          |
|Державтоінспекції МВС                                |          |
------------------------------------------------------------------
 Керівник закладу     ____________  ______________________________
                        (підпис)        (прізвище та ініціали)
 М.П.
 
 Заступник керівника
 закладу              ____________  ______________________________
                        (підпис)        (прізвище та ініціали)
  
 
                                                                       Додаток 3
                                                                       до Вимог до закладів,
                                                                       що проводять підготовку,
                                                                       перепідготовку і підвищення
                                                                       кваліфікації водіїв
                                                                       транспортних засобів,
                                                                       та кваліфікаційних вимог
                                                                       до спеціалістів,
                                                                       які здійснюють таку
                                                                       підготовку
  
------------------
|Місце для штампа|          ДОРОЖНІЙ  ЛИСТ N ____        "___" ____________ 20__ року
------------------      учбового транспортного засобу    Автомобіль технічно справний,
                                                         виїзд дозволяю
 Заклад ____________    Марка _______________________    Механік _____________________
 ___________________    Номерний знак _______________                  (підпис)
 Місцезнаходження __    Спеціаліст __________________
 ___________________    Час виїзду на                    Автомобіль у технічно
 ___________________    маршрут _____ год. _____ хв.     справному стані прийняв
 Телефон ___________    Час повернення на місце          Спеціаліст __________________
                        стоянки _____ год. _____ хв.                     (підпис)
                                                         Показання спідометра:
                                                         при виїзді _______________ км
                                                         при поверненні ___________ км
 
------------------------------------------------------------------------------------------
|  Завдання спеціалісту   |                  Паливо              |  Відмітка про простої |
|-------------------------|                                      |-----------------------|
|  N  |прізвище та |  N   |                                      |причина простою|  час  |
|групи|  ініціали  |вправи|                                      | в гаражі і на |простою|
|     |    учня    |      |                                      |   лінії       |       |
|-----+------------+------+--------------------------------------+---------------+-------|
|     |            |      |Наявність у баку _________________ л  |               |       |
|-----+------------+------|Отримано ______ л ________________    |---------------+-------|
|     |            |      |                     (підпис)         |               |       |
|-----+------------+------|                                      |---------------+-------|
|     |            |      |Витрачено:                            |               |       |
|-----+------------+------|1. _________________________ л        |---------------+-------|
|     |            |      |2. _________________________ л        |               |       |
|-----+------------+------|залишок у баку після закінчення       |-----------------------|
|     |            |      |роботи ________ л  _____________      |Відмітка про контрольні|
|-----+------------+------|                     (підпис)         |    заїзди в заклад,   |
|     |            |      |                                      |        гараж          |
|-----+------------+------|                                      |-----------------------|
|     |            |      |                                      |               |       |
|-----+------------+------|                                      |---------------+-------|
|     |            |      |                                      |               |       |
|-----+------------+------|                                      |---------------+-------|
|     |            |      |                                      |               |       |
|-----+------------+------+--------------------------------------+-----------------------|
|     |            |      |Додаткове завдання майстру            |                       |
|     |            |      |(інструктору)                         |                       |
|-----+------------+------+--------------------------------------+-----------------------|
|     |            |      |                                      | Відмітка про медичний |
|-----+------------+------+--------------------------------------|         огляд         |
|     |            |      |                                      |   "Виїзд дозволено"   |
|-----+------------+------+--------------------------------------|_______________________|
|     |            |      |                                      |(підпис)       (П.І.Б.)|
------------------------------------------------------------------------------------------
 Керівник закладу  ____________________
                          (підпис)
 
                                                     Зворотний бік
------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |Прізвище|  N   |    Початок   |Закінчення |  Усього годин  |Пройдено|Оцінка|Підпис|
|групи|   та   |вправи|    заняття   |  заняття  |                |        |      |особи |
|     |ініціали|      |              |           |                |        |      |      |
|     |  особи |      |              |           |                |        |      |      |
|-----+--------+------+--------------+-----------+----------------+--------+------+------|
|     |        |      |години|хвилини|годи-|хви- |  годин  |хвилин|        |      |      |
|     |        |      |      |       | ни  |лини |(словами)|      |        |      |      |
|-----+--------+------+------+-------+-----+-----+---------+------+--------+------+------|
|     |        |      |      |       |     |     |         |      |        |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------
 Спеціаліст ____________  Керівник (заступник) закладу ___________
               (підпис)                                  (підпис)
 
                        РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
------------------------------------------------------------------------------------------
|                 Години                |     Пробіг (км)        |    Витрати палива     |
|---------------------------------------+------------------------+-----------------------|
|у на-|   під час їзди   |про-| у тому  |зага-|    у тому числі  |за  |пра-  |еко- |пере-|
|ряді |                  |стої|  числі  |льний|                  |нор-|ктично|номія|вит- |
|-----+------------------|    |  через  |-----+------------------|мою |      |     |рати |
|     |навча-  |навчальні|    |технічні |     |навча-   |навча-  |    |      |     |     |
|     |льні без|    з    |    |неполадки|     |льний без|льний з |    |      |     |     |
|     |вантажу |вантажем |    |         |     |вантажу  |вантажем|    |      |     |     |
|-----+--------+---------+----+---------+-----+---------+--------+----+------+-----+-----|
|     |        |         |    |         |     |         |        |    |      |     |     |
------------------------------------------------------------------------------------------
 Бухгалтер  ________________
                 (підпис)
  
                                                                       Додаток 4
                                                                       до Вимог до закладів,
                                                                       що проводять підготовку,
                                                                       перепідготовку і підвищення
                                                                       кваліфікації водіїв
                                                                       транспортних засобів,
                                                                       та кваліфікаційних вимог
                                                                       до спеціалістів,
                                                                       які здійснюють таку
                                                                       підготовку
  
              ______________________________________
                          (назва закладу)
  
                       ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА
                   обліку навчання на тренажерах
                   і водіння транспортних засобів
  
                             ПРАВИЛА
                      зберігання і оформлення
 
     1. Картка видається при зарахуванні до закладу і зберігається в ньому до закінчення навчання.
     2. Без подання картки особа до занять не допускається.
     3. На   кожному   занятті   картка  подається  спеціалісту  з підготовки,  перепідготовки  та 
підвищення  кваліфікації   водіїв транспортних  засобів,  який  записує  у  відповідних  графах  час
фактичного навчання, оцінює навички особи, ставить свій підпис.
     4. Особа повинна зберігати картку в належному вигляді.
     5. Після закінчення навчання картка  здається  до  канцелярії закладу і зберігається протягом
терміну, визначеного законодавством. 
Навчальна група N ___________________________
Початок навчання "___" _______________ 20__ року
Закінчення навчання "___" ____________ 20__ року
 
 Спеціаліст з підготовки,
 перепідготовки та підвищення
 кваліфікації водіїв
 транспортних засобів ____________________________________________
 Автотренажер, марка _____________________________________________
 Учбові транспортні засоби, марка _________ номерний знак N ______
 
 ----------
 |  Місце |                 Керівник (заступник) закладу
 |для фото|                 __________  __________________________
 |        |                  (підпис)           (П.І.Б.)
 |        |
 ----------                 "_____" ______________20__ року
 
                            М.П.
 
                                                     Зворотний бік
 
     1. Облік навчання на автотренажерах і  практичного  керування
 транспортними засобами
-------------------------------------------------------------------
|Дата|   N   |  Назва  |  Кількість годин |Оцінка|    Підписи     |
|    |вправи | вправи  |------------------|      |----------------|
|    |       |згідно з |згідно з |виконано|      |спеціаліс-|особи|
|    |       |програмою|програмою|        |      |    та    |     |
|----+-------+---------+---------+--------+------+----------+-----|
|    |       |         |         |        |      |          |     |
|----+-------+---------+---------+--------+------+----------+-----|
|    |       |         |         |        |      |          |     |
-------------------------------------------------------------------
 
     2. Облік виконання робіт з технічного обслуговування
------------------------------------------------------------------
|Дата |  Контрольні   |Виконано годин |Оцінка |      Підписи     |
|     |огляди, щоденні|               |       |------------------|
|     |технічні огляди|               |       |спеціаліста |особи|
|-----+---------------+---------------+-------+------------+-----|
|     |               |               |       |            |     |
|-----+---------------+---------------+-------+------------+-----|
|     |               |               |       |            |     |
------------------------------------------------------------------
 
     3. Контрольні перевірки
------------------------------------------------------------------
|Дата |Короткий зміст|Оцінка|Підпис особи, що здійснила перевірку|
|-----+--------------+------+------------------------------------|
|     |              |      |                                    |
|-----+--------------+------+------------------------------------|
|     |              |      |                                    |
------------------------------------------------------------------
 
     4. Усього витрачено на навчання ______________________ годин.
     З них на автотренажерах _______  годин і на практичне
 керування транспортними засобами категорії "____" ______ годин.
     До іспитів для отримання посвідчення водія на право керування
 автомототранспортним засобом категорії "______"
     в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції МВС
 допущений.
 
 Керівник (заступник) закладу                                 М.П.
 ________________________________               __________________
            (П.І.Б.)                                  (підпис)
 
 "___" ______________ 20__ року
 
 
Публiкацiї документа:
--------------------------------------------------------------------------------
Офіційний вісник України вiд 26.10.2009 - 2009 р., № 80, стор. 41, стаття 2721