КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
                   від 2 березня 2010 р. N 229
                               Київ
 
           Про затвердження Типової навчальної програми
               підготовки та перепідготовки водіїв
                       транспортних засобів
 
 
     Відповідно до  статті  4  Закону  України  "Про дорожній рух"
( 3353-12 ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити  Типову  навчальну   програму   підготовки   та
перепідготовки водіїв транспортних засобів, що додається.
 
     2. Міністерству   внутрішніх  справ,  Міністерству  освіти  і
науки,  Міністерству транспорту та  зв'язку  відповідно  до  своїх
повноважень   забезпечити   підготовку  та  перепідготовку  водіїв
транспортних  засобів  згідно  з  Типовою  навчальною   програмою,
затвердженою цією постановою.
 
     3. Міністерствам  та  іншим  центральним  органам  виконавчої
влади привести власні акти у відповідність із цією постановою.
 
 
     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО
 
     Інд. 31
 
 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 2 березня 2010 р. N 229
 
                    
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
               підготовки та перепідготовки водіїв
                       транспортних засобів
 
 
     Типова навчальна  програма  складається  з  п'яти  розділів і
визначає  кількість  навчальних  годин,  відведених  для  вивчення
кожного  розділу  під  час  підготовки  та  перепідготовки  водіїв
транспортних  засобів,  з   урахуванням   категорій   транспортних
засобів.
 
----------------------------------------------------------------------
| Найменування  |          
Кількість навчальних годин               |
|   розділу     |----------------------------------------------------|
|               |       
підготовка         |     перепідготовка     |
|               |---------------------------+------------------------|
|               | A, A1, B1  |  
B   |C, C1 |  C, C1, D, |  BE, CE, 
|               |            |       |      |     D1     |  C1E, DE, |
|               |            |       |      |            |    D1E    |
|---------------+------------+-------+------+------------+-----------|
|1. Будова і    |     4      |  
8   |  10  |     10     |    4      |
|технічне       |            |       |      |            |           |
|обслуговування |            |       |      |            |           |
|транспортного  |            |       |      |            |           |
|засобу         |            |       |      |            |           |
|---------------+------------+-------+------+------------+-----------|
|2. Правила     |     70     | 
70   |  70  |     30     |    20     |
|дорожнього     |            |       |      |            |           |
|руху           |            |       |      |            |           |
|---------------+------------+-------+------+------------+-----------|
|3. Основи      |     12     | 
12   |  12  |     14     |    12     |
|керування      |            |       |      |            |           |
|транспортним   |            |       |      |            |           |
|засобом і      |            |       |      |            |           |
|вимоги безпеки |            |       |      |            |           |
|дорожнього     |            |       |      |            |           |
|руху           |            |       |      |            |           |
|---------------+------------+-------+------+------------+-----------|
|4. Етика водія |     10     | 
10   |  10  |     6      |    6      |
|транспортного  |            |       |      |            |           |
|засобу         |            |       |      |            |           |
|---------------+------------+-------+------+------------+-----------|
|5. Практичне   |     20     | 
40   |  60  |     30     |    15     |
|керування      |            |       |      |            |           |
|транспортним   |            |       |      |            |           |
|засобом        |            |       |      |            |           |
|---------------+------------+-------+------+------------+-----------|
|Усього         |     116    | 
140  | 162  |     90     |    57     |
----------------------------------------------------------------------

 
     Типові тематичні плани за розділами наведені у додатках 1-5.
 
     На основі цієї Програми та типових тематичних планів  заклад,
що  здійснює  підготовку  та  перепідготовку  водіїв  транспортних
засобів (далі - заклад),  розробляє робочі програми і  плани,  які
затверджуються   управліннями   (відділами)  Державтоінспекції  за
місцезнаходженням закладу.
 
     У разі необхідності заклад може змінювати загальну  кількість
навчальних  годин,  відведених  для  вивчення першого - четвертого
розділів, але не більш як на 20 відсотків.
 
     
Тривалість заняття з  теоретичної  підготовки  і  практичного
керування  транспортним  засобом 
(без  урахування зміни слухачів,
підбиття підсумків  заняття  і  заповнення  документів)
  становить
45 хвилин.
 
     Заняття з    практичного   керування   транспортним   засобом
проводяться індивідуально на майданчику для навчання з початкового
керування та погодженому в установленому порядку маршруті.
 
     Перші вісім   занять  з  практичного  керування  транспортним
засобом проводяться на учбовому транспортному засобі не  більш  як
два заняття щодня, а наступні - не більш як чотири заняття.
 
     Під час    проведення    занять   з   практичного   керування
транспортним засобом можуть використовуватися  тренажери,  але  не
більш як протягом одного заняття щодня.
 
     Заняття з    практичного   керування   транспортним   засобом
проводяться  закладом,  зокрема  з  урахуванням   безпечних   умов
дорожнього руху і протяжності маршруту.
 
     Після завершення    підготовки   та   перепідготовки   водіїв
транспортних засобів для  визначення  рівня  набутих  ними  знань,
умінь  і навичок та якості підготовки в закладі складаються заліки
та іспити  з  теоретичної  і  практичної  підготовки  не  менш  як
протягом трьох годин, які оцінюються за п'ятибальною шкалою.
 
 
                                              Додаток 1
                                    до Типової навчальної програми
 
                     ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
               підготовки та перепідготовки водіїв
                 транспортних засобів за розділом
                "Будова і технічне обслуговування
                      транспортного засобу"
 
 
              Транспортні засоби категорій A, A1, B1
 
----------------------------------------------------------------------
|    Зміст навчального матеріалу     |   Кількість навчальних годин  |
|                                    |-------------------------------|
|                                    |           A, A1, B1           |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Тема 1. Загальна будова моторолера, |               0,5             |
|        мопеда та мотоцикла         |                               |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Різновиди транспортних засобів:     |                               |
|мопеди, мотоцикли, трицикли,        |                               |
|квадроцикли, моторолери,            |                               |
|мотоколяски. Класифікація           |                               |
|транспортних засобів категорій A,   |                               |
|A1, B1. Загальна будова моторолера, |                               |
|мопеда та мотоцикла, їх участь у    |                               |
|дорожньому русі                     |                               |
|------------------------------------+-------------------------------|
|  Тема 2. Двигун. Пальне та паливні |               1               |
|              суміші                |                               |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Загальна будова, основні системи та |                               |
|механізми двигуна                   |                               |
|                                    |                               |
|Принцип роботи одноциліндрового     |                               |
|двотактного та чотиритактного       |                               |
|двигунів                            |                               |
|                                    |                               |
|Призначення, загальна будова та     |                               |
|принцип роботи кривошипно-шатунного |                               |
|та газорозподільного механізмів.    |                               |
|Фази газорозподілу                  |                               |
|                                    |                               |
|Призначення, загальна будова та     |                               |
|принцип роботи системи живлення.    |                               |
|Робота карбюратора (інжектора)      |                               |
|                                    |                               |
|Марки пального. Октанове число.     |                               |
|Паливні суміші. Двигуни, що         |                               |
|працюють на бензині з різним        |                               |
|октановим числом та паливних сумішах|                               |
|                                    |                               |
|Призначення, загальна будова та     |                               |
|принцип роботи систем змащення та   |                               |
|охолодження двигуна                 |                               |
|                                    |                               |
|Несправності основних систем та     |                               |
|механізмів двигуна, їх виявлення та |                               |
|усунення                            |                               |
|------------------------------------+-------------------------------|
|     Тема 3. Електрообладнання      |               0,5             |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Джерела електричної енергії         |                               |
|Призначення та загальна будова      |                               |
|акумуляторних батарей, генераторів  |                               |
|змінного струму                     |                               |
|                                    |                               |
|Призначення, загальна будова та     |                               |
|принцип роботи системи запалювання  |                               |
|та її приладів                      |                               |
|                                    |                               |
|Системи запуску двигуна. Призначення|                               |
|та загальна будова стартера. Правила|                               |
|користування стартером              |                               |
|                                    |                               |
|Призначення та загальна будова фар, |                               |
|габаритних ліхтарів, покажчика      |                               |
|повороту, звукового сигналу         |                               |
|                                    |                               |
|Несправності приладів та систем     |                               |
|електрообладнання, їх виявлення та  |                               |
|усунення                            |                               |
|------------------------------------+-------------------------------|
|  Тема 4. Трансмісія, підвіска та   |               1               |
|        механізми керування         |                               |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Призначення та загальна будова      |                               |
|трансмісії. Механізм зчеплення, його|                               |
|типи, коробка передач, карданна і   |                               |
|ланцюгова передачі, редуктор, їх    |                               |
|загальна будова та принцип роботи   |                               |
|                                    |                               |
|Призначення та загальна будова      |                               |
|підвіски                            |                               |
|                                    |                               |
|Пневматичні шини, їх маркування та  |                               |
|експлуатація                        |                               |
|                                    |                               |
|Призначення, загальна будова та     |                               |
|принцип роботи механізмів керування.|                               |
|Рульова колонка, важелі управління  |                               |
|механізмом зчеплення, гальмами,     |                               |
|коробкою передач, дроселем          |                               |
|карбюратора                         |                               |
|                                    |                               |
|Несправності трансмісії, підвіски та|                               |
|механізмів керування, їх виявлення  |                               |
|та усунення                         |                               |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 5. Технічне обслуговування та |               1               |
| експлуатація моторолера, мопеда та |                               |
|             мотоцикла              |                               |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Підготовка нового моторолера, мопеда|                               |
|та мотоцикла до експлуатації        |                               |
|                                    |                               |
|Періодичність технічного            |                               |
|обслуговування, щоденне технічне    |                               |
|обслуговування, експлуатація        |                               |
|моторолера, мопеда та мотоцикла в   |                               |
|зимовий та літній період            |                               |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Усього                              |               4               |
----------------------------------------------------------------------
 
        Транспортні засоби категорій B, C, C1, D, D1
 
----------------------------------------------------------------------
|      Зміст навчального матеріалу       |   Кількість навчальних    |
|                                        |          годин            |
|                                        |---------------------------|
|                                        |підготовка  |перепідготовка|
|                                        |------------+--------------|
|                                        |  B  |C, C1 |C, C1  |D, D1 |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|  Тема 1. Загальна будова транспортного |  1  |  1   |  1    |  1   |
|                засобу                  |     |      |       |      |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|Класифікація транспортних засобів за    |     |      |       |      |
|призначенням та категоріями. Загальна   |     |      |       |      |
|будова транспортних засобів та їх участь|     |      |       |      |
|у дорожньому русі                       |     |      |       |      |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|    Тема 2. Двигун. Пальне та паливні   |  2  |  3   |  3    |  2   |
|                суміші                  |     |      |       |      |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|Загальна будова, основні механізми та   |     |      |       |      |
|системи двигуна                         |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Призначення, загальна будова та принцип |     |      |       |      |
|роботи кривошипно-шатунного та          |     |      |       |      |
|газорозподільного механізмів            |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Призначення, загальна будова та принцип |     |      |       |      |
|роботи системи охолодження двигуна      |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Відмінності систем рідинного та         |     |      |       |      |
|повітряного охолодження двигуна         |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Охолоджувальні рідини                   |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Переохолодження та перегрівання двигуна.|     |      |       |      |
|Причини і способи запобігання           |     |      |       |      |
|перегріванню двигуна                    |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Призначення, загальна будова та принцип |     |      |       |      |
|роботи системи змащення двигуна. Робота |     |      |       |      |
|двигуна у разі недостатнього чи         |     |      |       |      |
|надмірного рівня мастила в системі      |     |      |       |      |
|змащення. Контроль за тиском мастила.   |     |      |       |      |
|Марки мастила                           |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Призначення та загальна будова системи  |     |      |       |      |
|живлення двигуна, принцип роботи її     |     |      |       |      |
|приладів. Типи двигуна (бензиновий,     |     |      |       |      |
|дизельний)                              |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Пальне для бензинового двигуна. Марки   |     |      |       |      |
|бензину. Октанове число. Паливні суміші,|     |      |       |      |
|детонація паливної суміші. Вплив        |     |      |       |      |
|детонації на роботу двигуна. Турбонадув |     |      |       |      |
|Загальна будова та принцип роботи систем|     |      |       |      |
|живлення дизельного двигуна і           |     |      |       |      |
|газобалонного обладнання                |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Несправності основних систем та         |     |      |       |      |
|механізмів двигуна, їх виявлення та     |     |      |       |      |
|усунення                                |     |      |       |      |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|       Тема 3. Електрообладнання        |  2  |  2   |  2    |  2   |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|Призначення, загальна будова та принцип |     |      |       |      |
|роботи системи електрообладнання та її  |     |      |       |      |
|приладів                                |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Призначення та загальна будова          |     |      |       |      |
|акумуляторної батареї                   |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Призначення, загальна будова та принцип |     |      |       |      |
|роботи генератора змінного струму       |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Призначення та загальна будова стартера.|     |      |       |      |
|Дистанційна система керування та        |     |      |       |      |
|правила користування стартером          |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Призначення та загальна будова          |     |      |       |      |
|контрольно-вимірювальних приладів.      |     |      |       |      |
|Контрольні лампи                        |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Призначення та загальна будова          |     |      |       |      |
|електричного двигуна опалювання кузова, |     |      |       |      |
|системи вентиляції, склоочисників       |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Додаткове обладнання кузова             |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Призначення, розташування та загальна   |     |      |       |      |
|будова фар, габаритних ліхтарів, ламп   |     |      |       |      |
|освітлення, щитка контрольних приладів, |     |      |       |      |
|попереджувальних сигналів, штепсельних  |     |      |       |      |
|розеток                                 |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Загальна будова та принцип роботи       |     |      |       |      |
|покажчика повороту, аварійної світлової |     |      |       |      |
|сигналізації, звукового сигналу та його |     |      |       |      |
|реле. Призначення та загальна будова    |     |      |       |      |
|запобіжників                            |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Несправності джерела електричного       |     |      |       |      |
|струму, приладів освітлення і           |     |      |       |      |
|сигналізації, їх виявлення та усунення  |     |      |       |      |
|Механізми керування дверима (у разі     |     |      |       |      |
|перепідготовки водіїв транспортних      |     |      |       |      |
|засобів категорій D, D1)                |     |      |       |      |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|    Тема 4. Трансмісія, підвіска та     |  2  |  2   |  2    |  2   |
|          механізми керування           |     |      |       |      |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|Призначення, загальна будова та принцип |     |      |       |      |
|роботи трансмісії. Зчеплення, механічна |     |      |       |      |
|та автоматична коробки передач, карданні|     |      |       |      |
|передачі та ведучі мости                |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Несправності трансмісії, їх виявлення та|     |      |       |      |
|усунення                                |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Призначення, загальна будова та принцип |     |      |       |      |
|роботи підвіски. Несправності підвіски, |     |      |       |      |
|їх виявлення та усунення                |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Пневматичні шини, їх маркування та      |     |      |       |      |
|експлуатація                            |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Призначення, загальна будова та принцип |     |      |       |      |
|роботи механізмів рульового керування.  |     |      |       |      |
|Несправності механізмів рульового       |     |      |       |      |
|керування, їх виявлення та усунення     |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Призначення, загальна будова та принцип |     |      |       |      |
|роботи гальмової системи та її          |     |      |       |      |
|механізмів. Гальмова система з          |     |      |       |      |
|гідравлічним та пневматичним приводом   |     |      |       |      |
|Ретардери. Антиблокувальні системи коліс|     |      |       |      |
|Рідини, що використовуються в роботі    |     |      |       |      |
|гідравлічного приводу гальм, їх         |     |      |       |      |
|властивості                             |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Несправності гальмової системи, їх      |     |      |       |      |
|виявлення та усунення                   |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Призначення, загальна будова та принцип |     |      |       |      |
|роботи стоянкової (запасної) гальмової  |     |      |       |      |
|системи                                 |     |      |       |      |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|   Тема 5. Технічне обслуговування та   |  1  |  2   |  2    |  3   |
|   експлуатація транспортного засобу    |     |      |       |      |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|Перевірка технічного стану та           |     |      |       |      |
|укомплектованості транспортного засобу. |     |      |       |      |
|Проведення контрольного огляду          |     |      |       |      |
|транспортного засобу перед виїздом та   |     |      |       |      |
|після повернення                        |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Правила та умови безпечного перевезення |     |      |       |      |
|пасажирів і вантажу                     |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Загальна будова, класифікація та        |     |      |       |      |
|технічне обслуговування причепів різних |     |      |       |      |
|марок                                   |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Завантаження, розміщення та кріплення   |     |      |       |      |
|вантажу                                 |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Особливості експлуатації транспортного  |     |      |       |      |
|засобу                                  |     |      |       |      |
|                                        |     |      |       |      |
|Норми витрат пального (у тому числі в   |     |      |       |      |
|особливих умовах), мастильних           |     |      |       |      |
|матеріалів, рідин. Зменшення та         |     |      |       |      |
|збільшення норм витрат пального.        |     |      |       |      |
|Можливості економії пального,           |     |      |       |      |
|мастильних матеріалів і рідин. Витрати  |     |      |       |      |
|пального                                |     |      |       |      |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|Усього                                  |  8  |  10  |  10   |  10  |
----------------------------------------------------------------------

 
                   Транспортні засоби категорій
                       BE, CE, C1E, DE, D1E
 
----------------------------------------------------------------------
|    Зміст навчального матеріалу     |  Кількість навчальних годин   |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Тема 1. Загальна будова автомобіля- |              0,5              |
|              тягача                |                               |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Загальна будова та класифікація     |                               |
|автомобіля-тягача                   |                               |
|                                    |                               |
|Технічні характеристики, загальна   |                               |
|будова та класифікація причепів і   |                               |
|напівпричепів                       |                               |
|------------------------------------+-------------------------------|
|     Тема 2. Електрообладнання      |              0,5              |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Загальна схема електрообладнання    |                               |
|автопоїзда                          |                               |
|                                    |                               |
|Загальна будова систем освітлення і |                               |
|сигналізації, додаткового обладнання|                               |
|автомобіля-тягача з причепом і      |                               |
|напівпричепом                       |                               |
|                                    |                               |
|Несправності та технічне            |                               |
|обслуговування електрообладнання    |                               |
|автомобіля-тягача, причепа і        |                               |
|напівпричепа                        |                               |
|------------------------------------+-------------------------------|
|      Тема 3. Ходова частина        |              1                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Загальна будова ходової частини     |                               |
|автомобіля-тягача, причепа і        |                               |
|напівпричепа                        |                               |
|                                    |                               |
|Колеса дискові і бездискові, їх     |                               |
|кріплення                           |                               |
|                                    |                               |
|Загальна будова та принцип роботи   |                               |
|підвіски причепа і напівпричепа     |                               |
|Несправності ходової частини        |                               |
|автомобіля-тягача, причепа і        |                               |
|напівпричепа, їх виявлення та       |                               |
|усунення                            |                               |
|                                    |                               |
|Технічне обслуговування ходової     |                               |
|частини автомобіля-тягача, причепа і|                               |
|напівпричепа                        |                               |
|------------------------------------+-------------------------------|
|      Тема 4. Гальмова система      |              1                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Загальна будова гальмової системи та|                               |
|гальмових механізмів автомобіля-    |                               |
|тягача, причепа і напівпричепа.     |                               |
|Регулювання гальмових механізмів    |                               |
|                                    |                               |
|Загальна будова та принцип роботи   |                               |
|гальмової системи з пневматичним    |                               |
|приводом                            |                               |
|                                    |                               |
|Ретардери. Антиблокувальні системи  |                               |
|коліс                               |                               |
|                                    |                               |
|Стоянкова (запасна) гальмова система|                               |
|Несправності гальмової системи та   |                               |
|гальмових механізмів, їх виявлення  |                               |
|та усунення                         |                               |
|------------------------------------+-------------------------------|
|  Тема 5. Тягово-зчепні пристрої.   |              1                |
|        Додаткове обладнання        |                               |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Загальна будова поворотних пристроїв|                               |
|причепа і причепа-розпуска, тягово- |                               |
|зчепних пристроїв причепа і         |                               |
|напівпричепа, додаткового обладнання|                               |
|автомобіля-тягача, причепа і        |                               |
|напівпричепа (холодильна та         |                               |
|компресорна установки,              |                               |
|гідропідіймачі причепа-самоскида,   |                               |
|опорні пристрої напівпричепа,       |                               |
|вантажні пристрої)                  |                               |
|                                    |                               |
|Несправності тягово-зчепних         |                               |
|пристроїв та додаткового обладнання |                               |
|причепа і напівпричепа, їх виявлення|                               |
|та усунення                         |                               |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Усього                              |              4                |
----------------------------------------------------------------------
 1  >>   4     вниз   вверх